Styrelsen 2023

Ordförande

Anders Runelund 103

070-7498409

anders@runelund.se

Vice ordförande / Kassör

Eva Adolfsson, 109B

073-5440020

Adolfsson.eva56@gmail.com

Ledamot

Pia Nisell-Kjebon, 107A

070-544 33 34

pia.nisell.kjebon@telia.com

Ledamot

Krisse /Kristina/Hedlund, 107B

070-425 19 19

skorpelina@gmail.com

Ledamot

Lillemor Rosengren 103A

073-982 46 05

lillemor.rosengren@gmail.com

Ledamot

Maj-Lis Granskog 103A

Suppleant

Agneta Lejdström 101A

Revisor

Christina Lövgren

Valberedning

070-553 37 57

Kerstin Hagström, 107 A

hagstromkerstin@hotmail.com

Valberedning

Margit Åhlund 101A

073-563 64 78

margitalund1@gmail.com

Valberedning

Bengt-Olov Nyström 101

baranko@live.se

Valberedning

Mats Klasson 103B