Aktivitetsgrupper

Ta kontakt med respektive grupp för närmare information

Inomhus Boule
Måndagar kl 10:00-12:00 Salongen 107 A
fr o m 22/1, varje vecka

Monica Eklund
070-593 23 76

Utomhus Boule


Måndagsträffen
Måndagar kl 13:00
fr o m 15/1, varannan vecka
Maj Britt Kjellström
070-725 78 11

DiskussionsgruppenSolveig Colliander
072-397 30 50


Stockholm i rörliga bilder
Onsdagar kl 13:00
fr o m 17 jan, varannan vecka
Arne Johansson
070-512 38 27

Bridge
Tisdagar kl 13:00
fr o m 9/1, varje vecka
Christina Löfgren
070-571 33 35
Sittgympa
Torsdagar kl 11:00
Vid fint väder Ute på gården
fr o m 18/1, varje vecka

Colette Ahlberg
076-814 22 22
Handarbetsgruppen
Måndagar kl 14:00
Varje vecka (Lilla Salongen)
Mona Albertsson
070-403 16 59
Sånglärkorna
Torsdagar kl 14:00
fr o m 18/1, varannan vecka
Annette Taube
070-440 15 48
Qigong
Torsdag kl 10:10
fr o m 11/1, varje vecka lilla Salongen
Siv Johansson 073-989 01 39
Liisa Holopainen 072-555 06 68
Snickarboa
Efter önskemål

Jessica/värdinnan
08-555 948 01

Trygghetskontrollanter/
Brickvändare
Hus 99 – 103

Hus 105 – 109Aja Boman
076-899 17 90
Trädgårdsgrupper
Hus 99 – 101 Vakant
Hus 103Vakant
Hus 105 – 107Vakant
Hus 107 – 109Eva Adolfsson
073-544 00 20
Biblioteket
Hus 107 kv Inger Cederblom
08-570 102 30
Jacqueline Stare
08-659 30 31
Äldre Power
Månd – Sönd 08:00-20:00Jessica /värdinnan/
08-555 94 801