Boendegruppen

består av representanter från Blomsterfonden och RHI.

För närvarande representeras Blf av VD Ulf Thörnevik.
fastighetschef Lisa Holmquist och chef för vård och
omsorg Christel Haglund.

RHI representeras av ordf Tina Johansson, vice ordf Karin Strömberg
och supl Kerstin Hagström

I boendegruppen avhandlas viktiga frågor som rör
fastigheter och boendet.

Boendegruppen sammanträder normalt 2 ggr/år


Aktuella ärenden

Fn åsikter/förfrågan som kommit in i RHI:s brevlådor samt under årsmötet.
Dessa redovisas i resp protokoll
De ärenden som tas upp och är avslutade redovisas löpande
i RHI:s protokoll.