FAKTA OM RHI

Ringvägens Hyresgästers Intresseförening

RHI bildades 15 april 1980 och har nu i över 40 år verkat för att tillvarata rättigheter och intressen för Blomsterfondens hyresgäster på Ringvägen 99-109. Samtliga boende är medlemmar i RHI. Verksamheten finansieras utan att någon medlemsavgift behöver tas ut.

En viktig uppgift för RHI är att förhandla om hyror. RHI företräder samtliga boende i hyresförhandlingar med Blomsterfonden.

Fester och resor utgör en del av RHI:s verksamhet. Många andra aktiviteter organiseras av medlemmarna. RHI medverkar med ekonomiskt stöd till de aktiviteter där alla boende är välkomna att vara med. En verksamhet som uppskattas särskilt är brickvändarnas. Brickvändarnas dagliga insatser skapar trygghet för många boende.

Information

RHI:s information sätts upp på anslagstavlorna i resp. entrè. Där finns det styrelseförteckning, aktuella protokoll och övrig information. En annan informationskanal är RHI:s hemsida. Vid behov arrangerar RHI informa-tionsmöten för samtliga boende. I varje entrè finns det en brevlåda där de boende kan lämna skrivelser, frågor och förslag till styrelsen. RHI hjälper med att informera de nyinflyttade medlemmarna om de 6 husens gemensamma utrymmen, om föreningen och om de olika aktiviteterna.

Aktiviteter

Information om aktuella aktiviteter med kontaktpersoner och tider finns uppsatta på anslagstavlorna vid entrèerna samt på hemsidan. Skötsel av trädgård och boule är omtyckta utomhus aktiviteter. Inomhusaktiviteterna är många. Vi har snickeriverkstad och bibliotek. Vidare salongaaktiviteter med innomhus boule, bridge, kulturcirkel, måndagsträffen, diskussionsgrupp, och sittgympa

Höst- och vårbasar

RHI arrangerar tillsammans med Blomsterfonden två årliga basar-försäljningar. Andel av basarintäkter bekostar stor del av RHI:s arrangemang och aktiviteter.

RHI-rummet

I källarvåningen i huset 101B finns ett sällskapsrum som är till för medlemmarna. Här finns det även information om RHI:s verksamhet som medlemmarna kan ta del av. RHI-rummet är styrelsens arbets- och sammanträdesrum

Med vänliga hälsningar

Styrelsen