Boendegruppen

består av representanter från Blomsterfonden och RHI.

För närvarande representeras Blf av VD Ulf Thörnevik.
fastighetschef Lisa Holmquist och chef för vård och
omsorg Christel Haglund.

RHI representeras av tf ordf Kenneth Lexberg, vice ordf Karin Strömberg
och sekreterare Kristina Vestberg.

I boendegruppen avhandlas viktiga frågor som rör
fastigheter och boendet.

Boendegruppen sammanträder normalt 2 ggr/år


Aktuella ärenden är:
restriktioner pga pandemin, förestående stambyte, ombyggnad
trygghetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, städning
av tvättstugor samt prioritering av lediga parkeringsplatser.

De ärenden som tas upp och är avslutade redovisas löpande
i RHI:s protokoll.